Chat hỗ trợ
Chat ngay
KIẾN THỨC VỀ LAN

DENDROBIUM COLLINUM

Dendrobium collinum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1910.   Tìm thấy ở Papua và New Guinea ở độ cao từ 60 đến 900m so với mực nước
Read More
KIẾN THỨC VỀ LAN

DENDROBIUM COMPRESSICAULE

Dendrobium compressicaule là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.   Tìm thấy ở phía Tây đảo Sumatra ở độ cao khoảng 1.500m so với mực
Read More
KIẾN THỨC VỀ LAN

DENDROBIUM COMPRESSIMENTUM

Dendrobium compressimentum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.   Tìm thấy trên đảo Sumatra và Borneo, trên rừng núi ở độ cao từ 1
Read More
KIẾN THỨC VỀ LAN

DENDROBIUM COMPRESSISTYLUM

Dendrobium compressistylum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1926.   Tìm thấy ở Sumatra ở độ cao khoảng 100m so với mực nước biể với
Read More
KIẾN THỨC VỀ LAN

DENDROBIUM COMPRESSUM

Được tìm thấy ở Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Java, Sumatra, Borneo và Philippines ở các khu rừng ven sông và đồi ở độ cao từ 300 đến 1.000 mét dưới dạng các khóm nhỏ.   Được tìm thấy ở Myanma
Read More
KIẾN THỨC VỀ LAN

DENDROBIUM CONANTHUM

Dendrobium conanthum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Schltr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1912.   Một kích thước lớn, phát triển với kiểu khí hậu ấm đến nóng được tìm t
Read More
KIẾN THỨC VỀ LAN

DENDROBIUM CONNATUM

Dendrobium connatum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Blume) Lindl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1830.   Dendrobium connatum được tìm thấy ở Java, Borneo, Sulawesi và Su
Read More
KIẾN THỨC VỀ LAN

DENDROBIUM CONSTRICTUM

Dendrobium constrictum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1908.   Tìm thấy ở vùng quần đảo Bismark và ở Papua New Guinea, chỉ thấy chú
Read More
KIẾN THỨC VỀ LAN

DENDROBIUM CONVEXIPES

Dendrobium convexipes là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.   Tìm thấy ở New Guinea trên các rặng núi trong rừng rêu thấp ở độ cao
Read More
KIẾN THỨC VỀ LAN

DENDROBIUM CONVOLUTUM

Dendrobium convolutum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Rolfe mô tả khoa học đầu tiên năm 1906.   Được tìm thấy ở phía bắc Papua và New Guinea với một kích thước nhỏ, số
Read More