BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI CÂY DÂU TÂY
BỆNH PHẤN TRẮNG

BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI CÂY DÂU TÂY

Tên khoa học: Sphaerotheca macularis 1. Triệu chứng: - Ban đầu vết bệnh xuất hiện một lớp bột trắng, ta có thể nhìn thấy sau mặt lá, nhưng trên mặt lá thân, hoa, và trái cũng có thể bị nhiễm bệnh.
Read More