BỆNH KHẢM

BỆNH KHẢM VI-RÚT TRÊN BẦU BÍ DƯA VÀ THUỐC ĐẶC TRỊ

Posted On June 22, 2022 at 2:17 pm by / No Comments

Triệu chứng bệnh KHẢM  như thế nào?

Cây con và cây trưởng thành
Nhận dạng CGMMV bằng mắt có thể không đáng tin
cậy. Triệu chứng bệnh thay đổi tùy theo loại cây và giống
trồng và có thề nhầm lẩn với triệu chứng các loại bệnh
do tác nhân vi-rút khác trên dưa hoặc do các vấn đề dinh
dưỡng. Một số giống không biểu lộ triệu chứng khi đã
nhiểm bệnh.
Trong trường hợp nhiểm bệnh nặng lá mầm có thể
chuyển sang màu vang. Cây nhiểm bệnh có thể héo, rủ
chết một phần hoặc chết sớm cả cây.

Trên Lá

Tùy theo loai cây trồng mà khi bị nhiểm bệnh lá non có
thể thấy triệu chứng gân trong và bị nhăn nhúm trong
khi lá già có lốm đốm mất mầu xanh không đồng đều
hay bị khảm, nhợt nhạt, vang hay gần như trắng bạch
tạng. Lá thường bị biến dạng.

Trên Trái

Trong nhiều trường hợp trái không biểu hiện triệu
chứng bên ngoài mà chỉ biến màu nhợt nhạt trong ruột
hay hóa vang nâu. Triệu chứng này thường thấy rỏ trong
trái dưa hấu.
Các triệu chứng còn có thể là chuyển vang hay đỏ loang
lổ trong ruột dưa hấu. Ruột trái bị hư hại cấu trúc từng
lỏm trong khi các phần khác xung quanh vẩn bình
thường. Trái có thể bị dị dạng, không lớn, thui sớm.

Bệnh KHẢM lây lan như thế nào?

Hột giống nhiểm bệnh. Mầm bệnh có thể sống tiềm
ẩn trong đất bị nhiểm do tàn dư cây trồng bị nhiểm
bệnh vụ trước. Mầm bệnh CGMMV có thể lưu tồn
trong thời gian dài.
• Lây nhiểm qua con đường nhựa cây khi thao táo lặt
lá, bấm chèo, quấn ngọn
• Gốc ghép, mầm ghép nhiểm bệnh
• Nhiểm bệnh qua rể cây mọc trong đất bị nhiểm bệnh
• Lây từ rể qua rể
• Mầm bệnh CGMMV có thể sống trong nước tưới,
dung dịch phân bón rồi gây bệnh
• Nhựa cây, đất bị nhiểm dính vào tay nhân công, xe cộ,
dụng cụ, quần áo, giày ủng
• Thùng, kết
• Các loại côn trùng có bộ hàm nhai củng có thể truyền
bệnh CGMMV

 

THUỐC ĐẶC TRỊ

VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH 
Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp
Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn
Liên hệ mua hàng : 0877552373
Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033
Link youtube :https://www.youtube.com/c/TrịBệnhChoCâyTrồng