Chat hỗ trợ
Chat ngay
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN DENDRO NẮNG LƯỠI BÒ

Posted On October 3, 2020 at 3:03 pm by / No Comments

Cây thuộc dòng lan dendro nắng với nét đặt biệt là lưỡi hoa rất to, một số màu có hoa cũng khá to, cây mập mạp, phát triển cao lớn.

 

1. Tên lan: Dendro nắng Lưỡi bò

2. Mô tả: Cây thuộc dòng lan dendro nắng với nét đặt biệt là lưỡi hoa rất to, một số màu có hoa cũng khá to, cây mập mạp, phát triển cao lớn.

Một số hình ảnh dendro nắng lưỡi bò các màu sắc như sau

 Dendro nắng Lưỡi bò

Dendro nắng Lưỡi bò

Dendro nắng Lưỡi bò

Dendro nắng Lưỡi bò

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033