Cypripedium thunbergii
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN HÀI CYPRIPEDIUM THUNBERGII

Posted On October 1, 2020 at 3:06 pm by / No Comments

Quanh mép rừng với độ râm vừa phải là nơi thích hợp cho loài Cypripedium thunbergii phát triển.

 

Loài Cypripedium thunbergii

Cypripedium thunbergii cùng họ với Cypripedium macranthum.

Phân bố theo địa dư: Nhật là nơi sinh trưởng loài lan này.

Môi trường sống: Quanh mép rừng với độ râm vừa phải là nơi thích hợp cho loài Cypripedium thunbergii phát triển.

Những lưu ý khi nuôi trồng: Rất ít thông tin về môi trường sống cho loài này.

Mô tả: Thân cứng cáp, cao 30-45 cm tính từ thân rễ và có nhiều lá, phần gốc của lá bao bọc lấy thân và ôm luôn cả phần gốc của lá kế tiếp. Đầu lá nhọn, lá có hình trứng ngược, bản rộng, dài 10-15 cm.

Cán hoa có một lá bắc lớn, ở phía dưới bông hoa duy nhất. Ít khi thấy có hai cán hoa ở loài này.

Hoa có kích thước lớn, đo chiều ngang được 7,5 cm, cao 5 cm. Hoa có màu hồng của hoa hồng, chỉ có cái túi (hài) là nổi bất với những mắt lưới màu hạt dẻ. Lá đài sau đứng thẳng, hình mũi mác và đầu nhọn. Các lá đài khác hẹp hơn và đầu nhọn chẻ làm hai. Các cánh hoa phẳng, hình mũi mác, có những đường sọc . Bầu nhụy cầu dẹt.

Mùa ra hoa: Tháng Sáu và tháng Bảy.

Cypripedium thunbergii
Cypripedium thunbergii

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033