Lan vòi sừng lùn- Ceratostylis siamensis
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN VÒI SỪNG LÙN

Posted On September 30, 2020 at 3:25 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, mọc bụi nhỏ, cao 3 – 5cm, thân có 1 lá, gốc có bẹ. Lá hình giải, dài 2 – 3cm, tròn ở đỉnh, thuôn ở gốc thành cuống hẹp. Hoa đơn độc mọc ở gốc lá, nhỏ, màu trắng, có vân đỏ. Cánh môi có 3 thùy và cựa ngắn.

 

Tên Việt Nam: Lan vòi sừng lùn
Tên Latin: Ceratostylis siamensis
Đồng danh: Ceratostylis siamensis Rolfe et Downie, Ceratostylis pygmaea Evrard.Et Gagnep
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, mọc bụi nhỏ, cao 3 – 5cm, thân có 1 lá, gốc có bẹ. Lá hình giải, dài 2 – 3cm, tròn ở đỉnh, thuôn ở gốc thành cuống hẹp. Hoa đơn độc mọc ở gốc lá, nhỏ, màu trắng, có vân đỏ. Cánh môi có 3 thùy và cựa ngắn.

Phân bố: Cây mọc ở Sapa, Huế, Tây Nguyên (Đà Lạt – Vườn quốc gia Biboup – Núi Bà và Phước Bình) và phân bố ở Lào, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 57.

Lan vòi sừng lùn- Ceratostylis siamensis

Lan vòi sừng lùn- Ceratostylis siamensis

Lan vòi sừng lùn- Ceratostylis siamensis

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033