Lan hàm lân vân nam - Gastrochilus yunnanensis
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN HÀM LÂN VÂN NAM – GASTROCHILUS YUNNANENSIS

Posted On September 30, 2020 at 7:57 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân mập, dài 20 – 30cm, có đốt. Lá xếp 2 dãy đều đặn, hình giáo rộng, phẳng, dài 10 – 15cm, rộng 1,5 – 3cm, đỉnh chia 2 thùy nhọn không đều, gốc thành bẹ có vạch dọc. Cụm hoa chùm ngắn, mang 4 – 8 hoa, màu vàng nhạt có đốm nhỏ đỏ.

 

Tên Việt Nam: Lan hàm lân vân nam
Tên Latin: Gastrochilus yunnanensis
Đồng danh: Gastrochilus hainanensis Tsi; Gastrochilus patinatus auct. non (Ridl) Schltr.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân mập, dài 20 – 30cm, có đốt. Lá xếp 2 dãy đều đặn, hình giáo rộng, phẳng, dài 10 – 15cm, rộng 1,5 – 3cm, đỉnh chia 2 thùy nhọn không đều, gốc thành bẹ có vạch dọc. Cụm hoa chùm ngắn, mang 4 – 8 hoa, màu vàng nhạt có đốm nhỏ đỏ. Cánh môi màu trắng có đốm tím vàng, cựa hình cầu.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Ninh, Lâm Đồng, và phân bố ở Trung Quốc, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 127.

Lan hàm lân vân nam - Gastrochilus yunnanensis

Lan hàm lân vân nam - Gastrochilus yunnanensis

lan hàm lân vân nam - Gastrochilus yunnanensis

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033