KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN CẦU DIỆP SAO – BULBOPHYLLUM ASTELIDUM

Posted On September 30, 2020 at 9:15 am by / No Comments

Cầu diệp sao, danh pháp hai phần: Bulbophyllum astelidum, là một loài phong lan thuộc chi Bulbophyllum. Đây là loài đặc hữu của Việt Nam.

 

Tên Việt Nam: Red – Lan lọng sao
Tên Latin: Bulbophyllum astelidum
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Đặc điểm nhận dạng:

Lan phụ sinh trên cây gỗ. Thân rễ dầy khoảng 1 mm, trên đó mọc lên các bọng cỡ 1 – 3 cm. Bọng hình cầu, hơi dẹt bên, đường kính 4 – 6 mm, có lôngchạy dọc không rõ rệt, mang 1 lá. Lá hình bầu dục, đỉnh chia hai thùy, dạng da, hơi dầy mập, không cuống, dài 12 – 20 mm, rộng 4 – 8 mm. Cụm hoa dài 3 cm, mang vài hoa, mọc trên thân rễ gần với gốc bọng. Lá bắc hình nêm, dài 1 – 1,5 mm. Cuống hoa và bầu dài 6 – 8 mm. Hoa từ màu vàng nhạt đến trắng; lá đài hình mác, dài 8 – 10 mm, rộng 2 mm; cánh hoa hình mác rộng, dài 3,5 – 4 mm, rộng khoảng 1 mm. Môi hình mác, dài 2,5 – 3 mm, ở giữa cong hình yên ngựa, dính với chân cột. Cột nhỏ, không có răng cột.

Sinh học và sinh thái: Ra hoa vào tháng 9 – 10. Tái sinh bằng chồi và hạt. Bám trên các cây gỗ trong rừng thưa, ở độ cao 300 – 400 m.

Phân bố:

Trong nước: Mới thấy ở Gia Lai (K’Bang: Trạm Lập).

Thế giới: Chưa biết.

Giá trị: Loài đặc hữu và nguồn gen quý của Việt Nam.

Tình trạng: Loài có khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do chặt phá rừng hủy hoại nơi cư trú.

Phân hạng: EN B1+2b,c.

Biện pháp bảo vệ: Đề nghị xây dựng khu bảo tồn Lan trong các vườn quốc gia và di chuyển một lượng cây sống có thể của loài này về khu vực bảo tồn và chăm sóc.

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam năm 2007 – phần thực vật – trang 411.

Chưa tìm thấy hình ảnh hoặc tài liệu nào ngoại trừ việc Phan Kế Lộc đã tìm thấy tại Mai Châu, Hòa Bình vào tháng 12-2003.

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033