Lan căn diệp vàng - Chiloschista parishii
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN CĂN DIỆP VÀNG – CHILOSCHISTA PARISHII

Posted On September 30, 2020 at 10:44 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, không lá, rễ dẹp, dài. Quang hợp bằng các chất diệp lục có ở trên rễ phụ sinh. Thân buông xuống 10 – 20cm. Cụm hoa phân nhánh. Hoa màu vàng với các đốm nâu.

 

Tên Việt Nam: Lan căn điệp vàng
Tên Latin: Chiloschista parishii
Đồng danh: Chiloschista parishii Seidenf
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, không lá, rễ dẹp, dài. Quang hợp bằng các chất diệp lục có ở trên rễ phụ sinh. Thân buông xuống 10 – 20cm. Cụm hoa phân nhánh. Hoa màu vàng với các đốm nâu.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt và phân bố ở Ấn Độ, Nêpal, Mianma, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 59.

Cách trồng và chăm sóc lan Căn diệp

Lan căn diệp vàng - Chiloschista parishii

Lan căn diệp vàng - Chiloschista parishii

Lan căn diệp vàng - Chiloschista parishii

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033