Chat hỗ trợ
Chat ngay
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN TÚI TRÒN NÚI – CLEISOCENTRON KLOSSII

Posted On September 29, 2020 at 9:03 am by / No Comments

Cụm hoa bông ở nách lá dài bằng nửa lá. Hoa nhiều, màu hồng. Cánh đài lưng trái xoan tù, cánh đài bên gần vuông, cánh tràng trái xoan rộng, tròn. Cánh môi dạng túi, có thùy bên cuộn vào trong, cựa màu trắng, dày, dài.

 

Tên Việt Nam: Lan túi tròn núi
Tên Latin: Cleisocentron klossii
Đồng danh: Cleisocentron klossii (Ridl) Garay; Saccolabium klossii Ridl
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, dài 20cm, thân tròn. Lá hình giải hẹp dài 8 – 10cm, có 2 thùy không đều ở đỉnh. Cụm hoa bông ở nách lá dài bằng nửa lá. Hoa nhiều, màu hồng. Cánh đài lưng trái xoan tù, cánh đài bên gần vuông, cánh tràng trái xoan rộng, tròn. Cánh môi dạng túi, có thùy bên cuộn vào trong, cựa màu trắng, dày, dài.

Phân bố: Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở vùng núi Nam trung bộ. (Lang biang, Bidoup, Lạc Dương)

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 59.

Lan túi tròn núi - Cleisocentron klossii

Lan túi tròn núi - Cleisocentron klossii

Lan túi tròn núi - Cleisocentron klossii

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033