Lan túi lưỡi thái - Micropera thailandica
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN TÚI LƯỠI THÁI – MICROPERA THAILANDICA

Posted On September 29, 2020 at 9:05 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân dài. Leo cao do nhiều rễ. Lá dày thuôn hẹp, dài 10cm, rộng 1 – 1,2cm, đỉnh có 2 thùy không đều. Cụm hoa chùm cong. Hoa nhỏ màu cam xám, gốc có đốm tía. Cánh môi mọc ngược so với các loài lan khác.

 

Tên Việt Nam: Lan túi lưỡi thái
Tên Latin: Micropera thailandica
Đồng danh: Micropera thailandica Garay
Saccolabium pumilio Rchb.f. 1864
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân dài. Leo cao do nhiều rễ. Lá dày thuôn hẹp, dài 10cm, rộng 1 – 1,2cm, đỉnh có 2 thùy không đều. Cụm hoa chùm cong. Hoa nhỏ màu cam xám, gốc có đốm tía. Cánh môi mọc ngược so với các loài lan khác.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt (Lâm Đồng), Đồng Nai (núi Chứa Chan) và phân bố ở Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 153

Lan túi lưỡi thái - Micropera thailandica

Lan túi lưỡi thái - Micropera thailandica

Lan túi lưỡi thái - Micropera thailandica

Lan túi lưỡi thái - Micropera thailandica

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033