Chat hỗ trợ
Chat ngay
Lan túi chùy thót - Robiquetia succisa
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN TÚI CHÙY THÓT – ROBIQUETIA SUCCISA

Posted On September 29, 2020 at 9:15 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân dài 25cm, thường dài 8 – 13cm, rộng 1.5 – 2cm. Lá có chiều rộng dưới 2, 5cm. Cụm hoa thường phân nhánh, hoa màu vàng có các đốm đỏ nâu, cựa màu vàng. Lan túi chùy thót.

 

Tên Việt Nam: Lan túi chuỳ thót
Tên Latin: Robiquetia succisa
Đồng danh: Robiquetia succisa (Lindl.) Seidenf. et Garay; arcanthus succisus Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả:  Lan sống phụ sinh, thân dài 25cm, thường dài 8 – 13cm, rộng 1.5 – 2cm. Lá có chiều rộng dưới 2, 5cm. Cụm hoa thường phân nhánh, hoa màu vàng có các đốm đỏ nâu, cựa màu vàng. Lan túi chùy thót.

Phân bố: Cây mọc từ Bắc vào Nam, và loài này còn phân bố ở Campuchia, Ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 191.

Lan túi chùy thót - Robiquetia succisa

Lan túi chùy thót - Robiquetia succisa

Lan túi chùy thót - Robiquetia succisa

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033