Lan túi chia thùy - Robiquetia spatulata
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN TÚI CHIA THÙY – ROBIQUETIA SPATULATA

Posted On September 29, 2020 at 8:56 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, rộng hai hàng, thân dài 30cm, thường dài 18cm, rộng 4cm. Lá có chiều rộng trên 2, 5cm. Cụm hoa thường không phân nhánh, hoa màu vàng tươi có các đốm nâu lớn, cựa màu trắng nhạt. Lan túi chùy thìa. Lan sống phụ sinh, rộng hai hàng, thân dài 30cm, thường dài 18cm, rộng 4cm. Lá có chiều rộng trên 2, 5cm. Cụm hoa thường không phân nhánh, hoa màu vàng tươi có các đốm nâu lớn, cựa màu trắng nhạt. Lan túi chùy thìa.

 

Tên Việt Nam: Lan túi chùy thìa
Tên Latin: Robiquetia spatulata
Đồng danh: Robiquetia spatulata (Bl.) J.J.Sm; Cleisostoma spatulata Bl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, rộng hai hàng, thân dài 30cm, thường dài 18cm, rộng 4cm. Lá có chiều rộng trên 2, 5cm. Cụm hoa thường không phân nhánh, hoa màu vàng tươi có các đốm nâu lớn, cựa màu trắng nhạt. Lan túi chùy thìa.

Phân bố: Cây mọc từ Bắc vào Nam (Côn Đảo, Phú Quốc), và phân bố ở Lào, Ấn Độ, Malaysia, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 191.

Lan túi chia thùy - Robiquetia spatulata

Lan túi chia thùy - Robiquetia spatulata

Lan túi chia thùy - Robiquetia spatulata

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033