Lan tục đoạn quế - Pholidota guibertiae
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN TỤC ĐOẠN QUẾ – PHOLIDOTA GUIBERTIAE

Posted On September 29, 2020 at 9:32 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, củ giả trồng chất lên nhau, hình trụ, thân dài có đốt dài 4cm, mọc buong rủ xuống. Mỗi đốt có 2 lá. Lá hình trái xoan, thuôn nhọn hai đầu, dài 12-15cm, rộng 2-8cm, có 7 gân, cụm hoa buông xuống. Hoa xếp hai dãy màu nâu hồng.

 

Tên Việt Nam: Lan tục đoạn quế
Tên Latin: Pholidota guibertiae
Đồng danh: Pholidota guibertiae Finet
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, củ giả trồng chất lên nhau, hình trụ, thân dài có đốt dài 4cm, mọc buong rủ xuống. Mỗi đốt có 2 lá. Lá hình trái xoan, thuôn nhọn hai đầu, dài 12-15cm, rộng  2-8cm, có 7 gân, cụm hoa buông xuống. Hoa xếp hai dãy màu nâu hồng.

Phân bố: Loài đặc hữu Việt Nam, mọc ở Quy Nhơn, Đà Lạt (Lâm Đồng)

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – Trang 181

Lan tục đoạn quế - Pholidota guibertiae

Lan tục đoạn quế - Pholidota guibertiae

Tục đoạn quế - Pholidota articulata

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033