Lan tục đoạn cong - Pholidota recurva
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN TỤC ĐOẠN CONG – PHOLIDOTA RECURVA

Posted On September 29, 2020 at 9:34 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, có đốt, nhiều rễ, củ giả dạng trụ, chồng chất, dài 4 – 6cm, rộng 1cm, đỉnh có 2 lá. Cụm hoa ở đỉnh củ giả, giữa 2 lá, dạng bông uốn cong xuống. Hoa màu vàng cam, thơm. 

 

Tên Việt Nam: Lan tục đoạn cong
Tên Latin: Pholidota recurva
Đồng danh:  Pholidota recurva Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, có đốt, nhiều rễ, củ giả dạng trụ, chồng chất, dài 4 – 6cm, rộng 1cm, đỉnh có 2 lá. Lá thuôn hẹp, dài 5 – 8cm, rộng 1 – 2 cm, có cuống ngắn. Cụm hoa ở đỉnh củ giả, giữa 2 lá, dạng bông uốn cong xuống. Hoa màu vàng cam, thơm, ngoài có lá bắc lớn, không rụng. Cánh môi chia 3 thùy, thùy giữa nhỏ, đầu lõm.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên (Lâm Đồng, Kontum) và phân bố ở Hymalaya, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 181.

Lan tục đoạn cong - Pholidota recurva

Lan tục đoạn cong - Pholidota recurva

Lan tục đoạn cong - Pholidota recurva

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033