Lan tục đoạn đỏ - Pholidota rubra
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN TỤC ĐOẠN CỎ – PHOLIDOTA RUBRA

Posted On September 29, 2020 at 9:41 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, dài. Củ giả xa nhau. Dạng quả trám, đỉnh mang 2 lá. Lá thuôn tròn, tù ở đỉnh, gốc thuôn thành cuống. Cụm hoa ở đỉnh củ giả, gẫy khúc, thẳng hay rủ xuống. Hoa nhỏ màu xanh nhạt, lá bắc ở ngoài. Cánh môi màu đỏ.

 

Tên Việt Nam: Lan tục đoạn đỏ
Tên Latin: Pholidota rubra
Đồng danh: Pholidota rubra Lindl
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, dài. Củ giả xa nhau. Dạng quả trám, đỉnh mang 2 lá. Lá thuôn tròn, tù ở đỉnh, gốc thuôn thành cuống. Cụm hoa ở đỉnh củ giả, gẫy khúc, thẳng hay rủ xuống. Hoa nhỏ màu xanh nhạt, lá bắc ở ngoài. Cánh môi màu đỏ.

Phân bố: Cây mọc ở Ninh Bình, Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, ĐắK Lắk), Lâm Đồng, và phân bố ở Hymalaya, Mianma.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 181.

Lan tục đoạn đỏ - Pholidota rubra

Lan tục đoạn đỏ - Pholidota rubra

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033