Lan trứng bướm bò cạp - Schoenorchis scolopendria
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN TRỨNG BƯỚM BÒ CẠP – SCHOENORCHIS SCOLOPENDRIA

Posted On September 29, 2020 at 7:55 am by / No Comments

Lan rất nhỏ, sống phụ sinh, thân có nhiều nhánh dài 3 – 6cm phân bò theo thân cây. Lá dầy và cứng dài khoảng 8mm rông 3mm. Hoa nhỏ, cụm hoa từ 3 – 6 chiếc, màu tím nhạt. Cánh môi nhỏ, cựa hình trụ, màu vàng, phình ra ở đỉnh.

 

Tên Việt Nam: Lan trứng bướm bò cạp
Tên Latin: Schoenorchis scolopendria
Đồng danh: Schoenorchis scolopendria Aver., sp. nov.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan rất nhỏ, sống phụ sinh, thân có nhiều nhánh dài 3 – 6cm phân bò theo thân cây. Lá dầy và cứng dài khoảng 8mm rông 3mm. Hoa nhỏ, cụm hoa từ 3 – 6 chiếc, màu tím nhạt. Cánh môi nhỏ, cựa hình trụ, màu vàng, phình ra ở đỉnh. Cuống hoa dài từ 2 đến 4mm, hoa nở vào mùa mưa.

Phân bố: Loài mới phát hiện tìm thấy tại Bá Thước, Thanh Hóa năm 2012 bởi các nhà nghiên cứu hoa lan Việt Nam Nguyễn Tiến Hiệp, Leonid Averyanov, Nguyễn Tiến Vinh, D.T Doan.

Mô tả loài: Phùng Mỹ Trung.

Lan trứng bướm bò cạp - Schoenorchis scolopendria

Lan trứng bướm bò cạp - Schoenorchis scolopendria

Lan trứng bướm bò cạp - Schoenorchis scolopendria

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033