Lan thanh đạm tròn - Coelogyne ovalis
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN THANH ĐẠM TRÒN – COELOGYNE OVALIS

Posted On September 29, 2020 at 8:22 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân rễ có nhiều vảy. Củ giả cao 4 – 6cm, có 3 – 5 rãnh, đỉnh mang 2 lá. Lá trái xoan, dài 10 – 15cm. Cụm hoa ở đỉnh, ít hoa. Hoa lớn dài 2,5 – 3,5cm, màu cà phê sữa, mép có lông. Cánh môi có sọc đậm.

 

Tên Việt Nam: Lan thanh đạm tròn
Tên Latin: Coelogyne ovalis
Đồng danh: Coelogyne ovalis Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ có nhiều vảy. Củ giả cao 4 – 6cm, có 3 – 5 rãnh, đỉnh mang 2 lá. Lá trái xoan, dài 10 – 15cm. Cụm hoa ở đỉnh, ít hoa. Hoa lớn dài 2,5 – 3,5cm, màu cà phê sữa, mép có lông. Cánh môi có sọc đậm.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt, Seidenfaden (1992) xếp loài này vào loài Thanh đạm tái. Coelogyne pallens.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp- trang 69.

Lan thanh đạm tròn - Coelogyne ovalis

Lan thanh đạm tròn - Coelogyne ovalis

Lan thanh đạm tròn - Coelogyne ovalis

Lan thanh đạm tròn - Coelogyne ovalis

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033