Lan thanh đạm môi lông - Coelogyne calcilola
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN THANH ĐẠM MÔI LÔNG – COELOGYNE CALCILOLA

Posted On September 29, 2020 at 8:34 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, nhiều bẹ bao kín, thân rễ gãy khúc, củ giả thuôn dài, cao 7cm, rộng 2cm, màu nâu bóng, đỉnh có 2 lá. Cụm hoa chùm, mọc ở giữa 2 lá, ngắn hơn lá, mang 3 – 5 hoa. Hoa lớn dài 3 – 5cm, màu ngà, cánh môi màu trắng có sọc nâu, vàng.

 

Tên Việt Nam: Lan thanh đạm môi lông(TH), Thanh đạm vôi(PHH)
Tên Latin: Coelogyne calcilola
Đồng danh: Coelogyne calcilola Kerr.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, nhiều bẹ bao kín, thân rễ gãy khúc, củ giả thuôn dài, cao 7cm, rộng 2cm, màu nâu bóng, đỉnh có 2 lá. Lá hình bầu dục, dài 18 – 22cm, rộng 4,5 – 5,5cm, thuôn, gốc tròn có cuống dài 4cm. Cụm hoa chùm, mọc ở giữa 2 lá, ngắn hơn lá, mang 3 – 5 hoa. Hoa lớn dài 3 – 5cm, màu ngà, cánh môi màu trắng có sọc nâu, vàng. Chia 3 thùy, 2 thùy bên rộng răn reo, thùy giữa hình bầu dục có đỉnh xẻ nông, mép phiến có lông tơ mềm.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Mianma, Lào, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 66.

Lan thanh đạm môi lông - Coelogyne calcilola

Lan thanh đạm môi lông - Coelogyne calcilola

Lan thanh đạm môi lông - Coelogyne calcilola

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033