Lan thạch hộc trắng - Flickingeria albopurpurea
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN THẠCH HỘC TRẮNG – FLICKINGERIA ALBOPURPUREA

Posted On September 29, 2020 at 8:09 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân rễ buông xuống, dài 60 – 100cm, củ giả thon dài 5 – 6cm, bóng, đỉnh có 1 lá. Lá dạng thuôn hẹp, dài 15 – 20cm, rộng 2,5cm. Hoa đơn độc, màu trắng hay hơi vàng, cánh môi màu hồng ở mặt trong.

 

Tên Việt Nam: Lan thạch hộc trắng
Tên Latin: Flickingeria albopurpurea
Đồng danh: Flickingeria albopurpurea Seidenf; Dendrobium macraei Auct.Non Lindl
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ:  Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm):  Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ buông xuống, dài 60 – 100cm, củ giả thon dài 5 – 6cm, bóng, đỉnh có 1 lá. Lá dạng thuôn hẹp, dài 15 – 20cm, rộng 2,5cm. Hoa đơn độc, màu trắng hay hơi vàng, cánh môi màu hồng ở mặt trong.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Lào, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 123.

Lan thạch hộc trắng - Flickingeria albopurpurea

Lan thạch hộc trắng - Flickingeria albopurpurea

Lan thạch hộc trắng - Flickingeria albopurpurea

Lan thạch hộc trắng - Flickingeria albopurpurea

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033