Lan thạch hộc thuốc - Flickingeria angustifolia
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN THẠCH HỘC THUỐC – FLICKINGERIA ANGUSTIFOLIA

Posted On September 29, 2020 at 8:13 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, mọc bụi, thân rễ hình trụ, phân nhánh, buông xuống. Hoa đơn độc ở đỉnh củ giả, màu đỏ nhạt.

 

Tên Việt Nam: Lan thạch hộc thuốc
Tên Latin: Flickingeria angustifolia
Đồng danh: Flickingeria angustifolia (Bl.) Hawkes; Flickingeria poilanei Gagnep
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, mọc bụi, thân rễ hình trụ, phân nhánh, buông xuống. Củ giả dạng trám, dài 3 – 4cm, răn reo, khía rãnh, gốc có nhiều sợi, đỉnh mang 1 lá. Lá thuôn cả hai đầu, đỉnh có thùy nhỏ, dài 4 – 10cm, rộng 0,5 – 1cm. Hoa đơn độc ở đỉnh củ giả, màu đỏ nhạt. Cánh môi có 3 thùy, thùy giữa dài, đỉnh lại chia đôi, màu đỏ cam.

Phân bố: Cây mọc từ Bắc vào Nam, chủ yếu ở miền Trung (Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế), lên Tây Nguyên (Lâm Đồng) và phân bố ở Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 123

Lan thạch hộc thuốc - Flickingeria angustifolia

Lan thạch hộc thuốc - Flickingeria angustifolia

Lan thạch hộc thuốc - Flickingeria angustifolia

Lan thạch hộc thuốc - Flickingeria angustifolia

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033