Lan thạch hộc Ban ca - Flickingeria bancana
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN THẠCH HỘC BAN CA – FLICKINGERIA BANCANA

Posted On September 29, 2020 at 8:17 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân rễ dài, củ giả thuôn dài, đỉnh mang 1 lá. Lá dạng trái xoan, rộng 2cm. Cụm hoa ngắn ở gốc lá, có lá Bắc màu cam. Hoa màu vàng tắng có sọc vàng đỏ. Cánh môi có gốc màu tía, đỉnh màu cam đỏ với các sợi tía đậm.

 

Tên Việt Nam: Lan thạch hộc ban ca
Tên Latin: Flickingeria bancana
Đồng danh: Flickingeria bancana (J.J.Sm) Hawkes; Dendrobium bancana J.J.Sm
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ dài, củ giả thuôn dài, đỉnh mang 1 lá. Lá dạng trái xoan, rộng 2cm. Cụm hoa ngắn ở gốc lá, có lá Bắc màu cam. Hoa màu vàng tắng có sọc vàng đỏ. Cánh môi có gốc màu tía, đỉnh màu cam đỏ với các sợc tía đậm.

Phân bố: Loài còn phân bố ở Việt Namvà cỏn phân bố ở Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 123.

Lan thạch hộc Ban ca - Flickingeria bancana

Lan thạch hộc Ban ca - Flickingeria bancana

Lan thạch hộc Ban ca - Flickingeria bancana

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033