Liparis nana - Lan tai dê lùn
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN TAI DÊ LÙN – LIPARIS NANA

Posted On September 29, 2020 at 9:23 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân nhỏ, chỉ cao 3cm. Lá 2 chiếc thuôn rộng, dài 1 – 1,5cm, rộng 0,6 – 0,8cm, dày, không cuống. Cụm hoa chùm phân nhánh hoa nhỏ, từ 5 – 8 hoa, hoa rất nhỏ, cánh môi hình chữ nhật có mũi ở đỉnh, mép có răng nhỏ, gốc có chai hình liềm.

 

Tên Việt Nam: Lan tai dê lùn
Tên Latin: Liparis nana
Đồng danh: Liparis nana Rolfe; Liparis neniscophora Gagnep.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân nhỏ, chỉ cao 3cm. Lá 2 chiếc thuôn rộng, dài 1 – 1,5cm, rộng 0,6 – 0,8cm, dày, không cuống. Cụm hoa chùm phân nhánh hoa nhỏ, từ 5 – 8 hoa, hoa rất nhỏ, cánh môi hình chữ nhật có mũi ở đỉnh, mép có răng nhỏ, gốc có chai hình liềm.

Phân bố: Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở vùng Lâm Đồng (Đà Lạt, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà), Ninh Thuận (Vườn quốc gia Phước Bình), Bình Phước (Vườn quốc gia Bù Gia Mập).

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 146.

Liparis nana - Lan tai dê lùn

Liparis nana - Lan tai dê lùn

Liparis nana - Lan tai dê lùn

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033