Lan nhụy sừng trắng - Eparmatostigma dives
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN NHỤY SỪNG TRẮNG – EPARMATOSTIGMA DIVES

Posted On September 29, 2020 at 10:05 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân dẹt cao 5 – 7cm. Lá xếp 2 dãy đều, dạng thuôn hẹp, dài 10 – 17cm, rộng 1 – 1,7cm, đầu chia 2 thùy không đều, màu xanh nhạt. Cụm hoa chùm dày đặc, dài 12cm. Hoa nhỏ, màu trắng ở trong, màu nâu ở ngoài, cánh môi màu vàng tươi.

 

Tên Việt Nam: Lan nhụy sừng trắng
Tên Latin: Eparmatostigma dives
Đồng danh: Eparmatostigma dives (Rchb.f.) Garay; Saccolabium chrysoplectrum Guill.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân dẹt cao 5 – 7cm. Lá xếp 2 dãy đều, dạng thuôn hẹp, dài 10 – 17cm, rộng 1 – 1,7cm, đầu chia 2 thùy không đều, màu xanh nhạt. Cụm hoa chùm dày đặc, dài 12cm. Hoa nhỏ, màu trắng ở trong, màu nâu ở ngoài, cánh môi màu vàng tươi, chia 3 thùy, thùy giữa dày hình tam giác, có cựa lớn, 2 thùy bên nhỏ

Phân bố: Cây mọc ở Nam bộ (Đồng Nai, Bình Phước) đây là loài đặc hữu của Việt Nam.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 105.

Lan nhụy sừng trắng - Eparmatostigma dives

Lan nhụy sừng trắng - Eparmatostigma dives

Lan nhụy sừng trắng - Eparmatostigma dives

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033