Lan môi sừng trụ - Pteroceras teres
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN MÔI SỪNG TRỤ – PTEROCERAS TERES

Posted On September 29, 2020 at 2:41 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân dài 7 – 10cm, nhiều rễ. Lá thuôn hẹp, dài 10 – 15cm, rộng 2cm, đỉnh chia 2 thùy không đều nhau. Cụm hoa dài bằng lá. Hoa màu vàng có, đốm nâu, thơm.

 

Tên Việt Nam: Lan môi sừng trụ
Tên Latin: Pteroceras teres
Đồng danh: Pteroceras teres (Bl.)Holtt; Pteroceras suaveolens (Roxb) Holtt.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân dài 7 – 10cm, nhiều rễ. Lá thuôn hẹp, dài 10 – 15cm, rộng 2cm, đỉnh chia 2 thùy không đều nhau. Cụm hoa dài bằng lá. Hoa màu vàng có, đốm nâu, thơm. Cánh môi có 3 thùy, hai thùy bên cong ra phía sau có vạch tím nâu thùy giữa tím đen. Bầu hình trụ.

Phân bố: Cây mọc ở Đồng Nai, Bình Phước (Vườn quốc gia Bù Gia Mập), Lâm Đồng, Phú Quốc và phân bố ở Lào, Campuchia, Mianma, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 187.

Lan môi sừng trụ - Pteroceras teres

Lan môi sừng trụ - Pteroceras teres

Lan môi sừng trụ - Pteroceras teres

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033