Lan môi sừng lớn - Pteroceras simondianum
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN MÔI SỪNG LỚN – PTEROCERAS SIMONDIANUM

Posted On September 29, 2020 at 2:44 pm by / No Comments

Được miêu tả lần đầu bởi François Gagnepain và được đặt tên bời Leonid Vladimirovich Averyanov.

 

Tên Việt Nam: Lan môi sừng lớn
Tên Latin: Pteroceras simondianum
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Lan môi sừng lớn - Pteroceras simondianum

 

 

Lan môi sừng lớn - Pteroceras simondianum

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033