Lan môi cứng đà lạt - Stereochilus dalatensis
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN MÔI CỨNG ĐÀ LẠT – STEREOCHILUS DALATENSIS

Posted On September 29, 2020 at 2:59 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, cao 10 – 20cm, thân ngắn, dẹt. Lá xếp hai dãy trên mặt phẳng, dẹt, dày, dài 5cm. Cụm hoa chùm ở nách lá, gãy khúc, dài 10cm. Hoa màu trắng, cánh môi màu tím nhạt, gốc màu vàng, cột nhụy nhị màu tím đậm.

 

Tên Việt Nam: Lan môi cứng Đà Lạt
Tên Latin: Stereochilus dalatensis
Đồng danh: Stereochilus dalatensis (Guill.) Garay; Sarcanthus dalatensis Guill.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, cao 10 – 20cm, thân ngắn, dẹt. Lá xếp hai dãy trên mặt phẳng, dẹt, dày, dài 5cm. Cụm hoa chùm ở nách lá, gãy khúc, dài 10cm. Hoa màu trắng, cánh môi màu tím nhạt, gốc màu vàng, cột nhụy nhị màu tím đậm.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt, Langbiang (Lâm Đồng) và phân bố ở Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 195.

Lan môi cứng đà lạt - Stereochilus dalatensis

Lan môi cứng đà lạt - Stereochilus dalatensis

Lan môi cứng đà lạt - Stereochilus dalatensis

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033