Lan miệng kín hai mảnh - Cleisostoma fuerstenbergianum
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN MIỆNG KÍN HAI MẢNH – CLEISOSTOMA FUERSTENBERGIANUM

Posted On September 29, 2020 at 10:16 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân hình trụ, màu xanh, đơn, có đốt cách nhau 2cm. Lá hình trụ dài 10 – 22cm buông xuống. Cụm hoa buông rủ mọc từ giữa đốt, dài 7 – 10cm. Hoa nhỏ màu tím đậm.

 

Tên Việt Nam: Lan miệng kín hai mảnh
Tên Latin: Cleisostoma fuerstenbergianum
Đồng danh: Cleisostoma fuerstenbergianum Krzl; Sarcanthus flagelliformis Rolfe et Downie.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân hình trụ, màu xanh, đơn, có đốt cách nhau 2cm. Lá hình trụ dài 10 – 22cm buông xuống. Cụm hoa buông rủ mọc từ giữa đốt, dài 7 – 10cm. Hoa nhỏ màu tím đậm. Cánh môi chia 3 thùy, thùy bên đứng, thùy giữa hình tam giác màu trắng, ốc có cựa tròn.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên (Lâm Đồng, Gia Lai, Kontum). Loài còn phân bố ở Thái Lan, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 62.

Lan miệng kín hai mảnh - Cleisostoma fuerstenbergianum

Lan miệng kín hai mảnh - Cleisostoma fuerstenbergianum

Lan miệng kín hai mảnh - Cleisostoma fuerstenbergianum

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033