Lan miệng kín có mỏ - Cleisostoma rostratum
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN MIỆNG KÍN CÓ MỎ – CLEISOSTOMA ROSTRATUM

Posted On September 29, 2020 at 2:28 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, mập, dài 10 – 30cm, chia đốt, có nhiều rễ. Lá 4 – 5 chiếc, lớn, dài 16 – 20cm, rộng 2 cm, dai cứng, mặt trên có vằn tím, mặt dưới màu tím đen, đỉnh lá nhọn. Cụm hoa dài 2cm, hoa nhỏ.

 

Tên Việt Nam: Lan miệng kín có mỏ
Tên Latin: Cleisostoma rostratum
Đồng danh: Cleisostoma rostratum (Lindl.) Garay; Sarcanthus rostratus Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, mập, dài 10 – 30cm, chia đốt, có nhiều rễ. Lá 4 – 5 chiếc, lớn, dài 16 – 20cm, rộng 2 cm, dai cứng, mặt trên có vằn tím, mặt dưới màu tím đen, đỉnh lá nhọn. Cụm hoa dài 2cm. Hoa nhỏ, cánh môi có 3 thùy, đỉnh cong, cựa thuôn nông.

Phân bố: Cây mọc ở miền Bắc và miền Trung (Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tây, Quảng Trị, Thừa Thiên, Nha Trang.) và loài này còn phân bố ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 64.

Lan miệng kín có mỏ - Cleisostoma rostratum

Lan miệng kín có mỏ - Cleisostoma rostratum

Lan miệng kín có mỏ - Cleisostoma rostratum

Lan miệng kín có mỏ - Cleisostoma rostratum

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033