Lan miệng kín buông rủ - Cleisostoma williamsonii
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN MIỆNG KÍN BUÔNG RỦ – CLEISOSTOMA WILLIAMSONII

Posted On September 29, 2020 at 2:30 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân buông rủ, dài 20cm, có nhiều rễ khí sinh. Lá hình trụ nhọn, dài 5 – 10cm, rộng 0,2 – 0,4cm, đỉnh tù. Cụm hoa buông xuống, dài gấp 2 – 4 lần lá. Hoa nhỏ màu nâu nhạt, cánh môi màu đỏ.

 

Tên Việt Nam: Lan miệng kín buông rủ
Tên Latin: Cleisostoma williamsonii
Đồng danh: Cleisostoma williamsonii (Rchb.f.) Garay
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân buông rủ, dài 20cm, có nhiều rễ khí sinh. Lá hình trụ nhọn, dài 5 – 10cm, rộng 0,2 – 0,4cm, đỉnh tù. Cụm hoa buông xuống, dài gấp 2 – 4 lần lá. Hoa nhỏ màu nâu nhạt, cánh môi màu đỏ.

Phân bố: Cây mọc từ Tây Nguyên (Kontum, Daklak) xuống Đồng Nai, và phân bố ở Bhutan, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Inđônêxia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 64.

Lan miệng kín buông rủ - Cleisostoma williamsonii

Lan miệng kín buông rủ - Cleisostoma williamsonii

Lan miệng kín buông rủ - Cleisostoma williamsonii

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033