Lan mã lai trắng - Smitinandia micrantha
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN MÃ LAI TRẮNG – SMITINANDIA MICRANTHA

Posted On September 29, 2020 at 2:37 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân cứng, dài 20 – 30cm, cong, nhiều rễ phụ. Lá thuôn hình giải, xếp 2 dãy, dài 9cm, rộng 1, 3cm, dày, đỉnh chia 2 thùy không đều. Cụm hoa chùm dài 8 – 12cm. Hoa nhiều, nhỏ, màu trắng hồng cánh môi có thủy giữa màu tím.

 

Tên Việt Nam: Lan mã lai trắng
Tên Latin: Smitinandia micrantha
Đồng danh: Smitinandia micrantha (Lindl) Holttum
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân cứng, dài 20 – 30cm, cong, nhiều rễ phụ. Lá thuôn hình giải, xếp 2 dãy, dài 9cm, rộng 1, 3cm, dày, đỉnh chia 2 thùy không đều. Cụm hoa chùm dài 8 – 12cm. Hoa nhiều, nhỏ, màu trắng hồng cánh môi có thủy giữa màu tím.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Daklak), Lâm Đồng, Đồng Nai và phân bố ở Campuchia, Lào. Ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Malaysia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 193.

Lan mã lai trắng - Smitinandia micrantha

 Lan mã lai trắng - Smitinandia micrantha

Lan mã lai trắng - Smitinandia micrantha

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033