Lan lưỡi tóc ba hoa - Trichoglottis triflora
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LƯỠI TÓC BA HOA – TRICHOGLOTTIS TRIFLORA

Posted On September 29, 2020 at 3:23 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân ngắn 8 – 10cm. Lá xếp sát nhau, dày hình trụ có rãnh ở mặt trên, đỉnh nhọn. Cụm hoa thẳng, cao 1, 5cm, mang 2 – 7 hoa, màu lục nâu. Cánh môi có 3 thùy, gốc có cựa trắng có lông.

 

Tên Việt Nam: Lan lưỡi tóc ba hoa
Tên Latin: Trichoglottis triflora
Đồng danh:  Trichoglottis triflora (Guill.) Garay et Seidenf; Saccolabium triflorum Guill.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân ngắn 8 – 10cm. Lá xếp sát nhau, dày hình trụ có rãnh ở mặt trên, đỉnh nhọn. Cụm hoa thẳng, cao 1, 5cm, mang 2 – 7 hoa, màu lục nâu. Cánh môi có 3 thùy, gốc có cựa trắng có lông.

Phân bố: Cây mọc ở Di Linh (Lâm Đồng) và phân bố ở Thái Lan.

Mô tả loài: Trần Hợp – Phùng mỹ Trung.

Lan lưỡi tóc ba hoa - Trichoglottis triflora

Lan lưỡi tóc ba hoa - Trichoglottis triflora

Lan lưỡi tóc ba hoa - Trichoglottis triflora

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033