Lan lọng xoắn - Bulbophyllum tortuosum
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LỌNG XOẮN – BULBOPHYLLUM TORTUOSUM

Posted On September 29, 2020 at 3:27 pm by / No Comments

Củ giả sát nhau, dạng trái xoan dẹt, cao 1cm, đỉnh mang 1 lá. Lá thuôn hẹp, dài 2 – 3cm. Hoa đơn độc, màu đỏ đậm, cánh đài bên dài, dính nhau ở đỉnh, cánh môi mép có lông.

 

Tên Việt Nam: Lan lọng xoắn
Tên Latin: Bulbophyllum tortuosum
Đồng danh: Bulbophyllum tortuosum (BL) Lindl; Bulbophyllum listeri King et Pantl
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, nhỏ, củ giả sát nhau, dạng trái xoan dẹt, cao 1cm, đỉnh mang 1 lá. Lá thuôn hẹp, dài 2 – 3cm. Hoa đơn độc, màu đỏ đậm, cánh đài bên dài, dính nhau ở đỉnh, cánh môi mép có lông.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên (Lâm Đồng – Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà) và phân bố ở Bhutan, Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 50.

Lan lọng xoắn - Bulbophyllum tortuosum

Lan lọng xoắn - Bulbophyllum tortuosum

Lan lọng xoắn - Bulbophyllum tortuosum

Lan lọng xoắn - Bulbophyllum tortuosum

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033