Lan lọng Việt Nam - Bulbophyllum vietnamense
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LỌNG VIỆT NAM – BULBOPHYLLUM VIETNAMENSE

Posted On September 29, 2020 at 3:29 pm by / No Comments

Củ giả hình trái xoan, cao 1 – 1,5cm, có cạnh. Lá 1, dạng trái xoan tròn, dài 15 – 20cm, rộng 0,5 – 1,2cm, đỉnh lõm. Cụm hoa chùm, hoa nhỏ màu vàng.

 

Tên Việt Nam: Lan lọng việt nam
Tên Latin: Bulbophyllum vietnamense
Đồng danh: Bulbophyllum vietnamense Seidenf; Bulbophyllum dalatense Auct.Non Gagnep.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ bò dài, củ giả hình trái xoan, cao 1 – 1,5cm, có cạnh. Lá 1, dạng trái xoan tròn, dài 15 – 20cm, rộng 0,5 – 1,2cm, đỉnh lõm. Cụm hoa chùm, hoa nhỏ màu vàng, cánh đài bên lõm lòng thuyền, cánh môi dạng lưỡi.

Phân bố: Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 51.

Lan lọng Việt Nam - Bulbophyllum vietnamense

Lan lọng Việt Nam - Bulbophyllum vietnamense

Lan lọng Việt Nam - Bulbophyllum vietnamense

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033