Lan lọng muỗng -  Bulbophyllum spathulatum
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LỌNG MUỖNG – BULBOPHYLLUM SPATHULATUM

Posted On September 29, 2020 at 3:52 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân rễ dài, củ giả nhỏ, cao 2cm, dạng bầu dục nhọn, có cạnh, xa nhau 4 – 5cm. Lá 1 ở đỉnh củ giả, dài 10 – 15cm, đầu tù. Cụm hoa rất ngắn, mềm, mọc sát củ giả, có 2 – 4 hoa. Hoa nhỏ, cánh đài lưng màu lục, cánh đài bên dính nhau màu nâu bóng.

 

Tên Việt Nam: Lan lọng muỗng
Tên Latin: Bulbophyllum spathulatum
Đồng danh: Bulbophyllum spathulatum (Rolfe) Seidenf; Bulbophyllum bootanense auct. non Griff
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ dài, củ giả nhỏ, cao 2cm, dạng bầu dục nhọn, có cạnh, xa nhau 4 – 5cm. Lá 1 ở đỉnh củ giả, dài 10 – 15cm, đầu tù. Cụm hoa rất ngắn, mềm, mọc sát củ giả, có 2 – 4 hoa. Hoa nhỏ, cánh đài lưng màu lục, cánh đài bên dính nhau màu nâu bóng.

Phân bố: Cây mọc ở Lâm Đồng (Đà Lạt) và phân bố ở Ấn Độ, Mianma, Thái Lan…

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 49.

Lan lọng muỗng -  Bulbophyllum spathulatum

Lan lọng muỗng -  Bulbophyllum spathulatum

Lan lọng muỗng - Bulbophyllum spathulatum

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033