Bulbophyllum nigrescens - Lan lọng đen
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LỌNG ĐEN – BULBOPHYLLUM NIGRESCENS

Posted On September 29, 2020 at 4:50 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh. Củ giả dạng trứng nhỏ bé, cao 1,5cm xếp sát nhau, đỉnh có 1 lá. Lá thuôn hình dải, tù ở đỉnh, thuôn ở ốc thành cuống ngắn. Cụm hoa mảnh, dài 30 – 40cm có phấn trắng. Hoa nhỏ xềp đều đặn phía đỉnh, mọc chúc xuống, màu đỏ sậm ngã đen.

 

Tên Việt Nam: Lan lọng đen
Tên Latin: Bulbophyllum nigrescens
Đồng danh: Bulbophyllum nigrescens Rolfe.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh. Củ giả dạng trứng nhỏ bé, cao 1,5cm xếp sát nhau, đỉnh có 1 lá. Lá thuôn hình dải, tù ở đỉnh, thuôn ở ốc thành cuống ngắn. Cụm hoa mảnh, dài 30 – 40cm có phấn trắng. Hoa nhỏ xềp đều đặn phía đỉnh, mọc chúc xuống, màu đỏ sậm ngã đen. Cành đài gần giống nhau, có lông mảnh. Cánh tràng có lông nhiều hơn. Cánh môi dạng lưỡi, cong lên và có lông ở mép.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở Lâm Đồng (Đà Lạt) và phân bố ở Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 44.

Bulbophyllum nigrescens - Lan lọng đen

Bulbophyllum nigrescens - Lan lọng đen

Bulbophyllum nigrescens - Lan lọng đen

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033