Lan long chuột - Bulbophyllum putidum
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LONG CHUỘT – BULBOPHYLLUM PUTIDUM

Posted On September 29, 2020 at 4:23 pm by / No Comments

Củ giả xa nhau, có 1 lá, dạng trái xoan, dài 10 – 15cm, dày. Cụm hoa 1 – 2 hoa mọc từ gốc củ giả. Hoa lớn dài từ 6 – 10cm, màu vàng có sọc màu đỏ nâu. Cánh đài bên dính nhau ở phần đỉnh và kéo dài thành một đuôi nhọn.

 

Tên Việt Nam: Lan lọng chuột
Tên Latin: Bulbophyllum putidum
Đồng danh: Bulbophyllum putidum (Teijsm. et Binnend) J.J.Sm; Bulbophyllum fascinator (Rolfe); Trần Hợp 1988
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, bò dài. Củ giả dạng trái xoan, cao 1 – 2cm, có cạnh, gốc có nhiều xơ. Củ giả xa nhau, có 1 lá, dạng trái xoan, dài 10 – 15cm, dày. Cụm hoa 1 – 2 hoa mọc từ gốc củ giả. Hoa lớn dài từ 6 – 10cm, màu vàng có sọc màu đỏ nâu. Cánh đài bên dính nhau ở phần đỉnh và kéo dài thành một đuôi nhọn. Cánh tràng có nhiều lông ở đỉnh. Cánh môi dày, màu đỏ đậm.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở Tây Nguyên: Daklak, Lâm Đồng (Đà Lạt), và phân bố ở Lào, Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia, Philippin…

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 46.

Lan long chuột - Bulbophyllum putidum

Lan long chuột - Bulbophyllum putidum

Lan long chuột - Bulbophyllum putidum

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033