Lan lọng buông thõng - Bulbophyllum rufinum
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LỌNG BUÔNG THÕNG – BULBOPHYLLUM RUFINUM

Posted On September 29, 2020 at 4:44 pm by / No Comments

Củ giả thuôn dài xếp cánh nhau dài 1,5 – 2cm, cao khoảng 6cm, mép có 5 cạnh, đỉnh mang 1 lá. Lá thuôn, tù ở đỉnh, gốc có cuống ngắn. Cụm hoa dài 20cm, nhiều hoa xếp sát nhau. Hoa nhỏ, màu vàng tươi hay màu vàng có sọc đỏ.

 

Tên Việt Nam: Lan lọng bông thõng
Tên Latin: Bulbophyllum rufinum
Đồng danh: Bulbophyllum rufinum Rchb.f; Bulbophyllum crassipes Auct.Non Hook.f
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mập, dài, có đốt. Củ giả thuôn dài xếp cánh nhau dài 1,5 – 2cm, cao khoảng 6cm, mép có 5 cạnh, đỉnh mang 1 lá. Lá thuôn, tù ở đỉnh, gốc có cuống ngắn. Cụm hoa dài 20cm, nhiều hoa xếp sát nhau. Hoa nhỏ, màu vàng tươi hay màu vàng có sọc đỏ.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở Miền Trung và miền Nam (Lâm Đồng, Nha Trang, Cà Ná, Phan Rang, Đồng Nai, Kiên Giang, Côn Đảo…) và phân bố ở Lào, Campuchia, Mianma, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 47.

Lan lọng buông thõng - Bulbophyllum rufinum

Lan lọng buông thõng - Bulbophyllum rufinum

Lan lọng buông thõng - Bulbophyllum rufinum

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033