Lan len hoa đơn - Eria globifera
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LEN HOA ĐƠN – ERIA GLOBIFERA

Posted On September 29, 2020 at 3:06 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, củ giả hình cầu, cao 2cm, gốc có 2 – 3 vảy có khi cao hơn củ giả, đỉnh mang 1 lá. Lá hình giải tù ở đỉnh, dài 8 – 16cm, gốc có cuống dài. Hoa đơn độc, có lông mịn trắng dày. Hoa lớn 2cm, màu vàng ờ mặt trong.

 

Tên Việt Nam: Lan len hoa đơn
Tên Latin: Eria globifera
Đồng danh: Eria globifera Rolfe; Eria langbianensis Gagnep
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, củ giả hình cầu, cao 2cm, gốc có 2 – 3 vảy có khi cao hơn củ giả, đỉnh mang 1 lá. Lá hình giải tù ở đỉnh, dài 8 – 16cm, gốc có cuống dài. Hoa đơn độc, có lông mịn trắng dày. Hoa lớn 2cm, màu vàng ờ mặt trong. Cánh môi màu vàng có vạch đỏ, chia 3 thùy.

Phân bố: Cây mọc ở miền Trung: Quảng Nam – Đà Nẵng, lên Tây Nguyên (Lâm Đồng) có chủng: var major Guill.. Lá to và hoa lớn hơn.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 113

Lan len hoa đơn - Eria globifera

Lan len hoa đơn - Eria globifera

Lan len hoa đơn - Eria globifera

Lan len hoa đơn - Eria globifera

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033