Lan len hai chấm - Eria bipunctata
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LEN HAI CHẤM – ERIA BIPUNCTATA

Posted On September 29, 2020 at 3:12 pm by / No Comments

Củ giả cao 6 – 8cm, rộng 2cm, hình trụ hay hình trám, gốc có bẹ và đỉnh có 4 lá. Lá hình giải, dài 6 – 18cm, rộng 1cm, đầu nhọn. Cụm hoa gần đỉnh, dạng bông dày, dài 8 – 10cm. Hoa thưa, nhỏ, màu trắng hồng có vân tía.

 

Tên Việt Nam: Lan len hai chấm
Tên Latin: Eria bipunctata
Đồng danh: Eria bipunctata Lindl; Eria convallaroides Auct. Non Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, củ giả cao 6 – 8cm, rộng 2cm, hình trụ hay hình trám, gốc có bẹ và đỉnh có 4 lá. Lá hình giải, dài 6 – 18cm, rộng 1cm, đầu nhọn. Cụm hoa gần đỉnh, dạng bông dày, dài 8 – 10cm. Hoa thưa, nhỏ, màu trắng hồng có vân tía. Cánh môi có 3 thùy sâu, màu vàng ở giữa và ở đỉnh.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên : Lang bian, Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Ấn Độ, Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 110.

Lan len hai chấm - Eria bipunctata

Lan len hai chấm - Eria bipunctata

Lan len hai chấm - Eria bipunctata

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033