Lan lá kim mảnh - Podochilus tenuis
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LÁ KIM MẢNH – PODOCHILUS TENUIS

Posted On September 29, 2020 at 4:55 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, bụi cao 20cm. Thân chia nhánh. Lá hình kim nhọn. Cụm hoa ở đỉnh ít hoa. Hoa nhỏ, trắng, cánh môi trắng có đốm tía gốc 2 phấn phụ sinh.

 

Tên Việt Nam: Lan lá kim mảnh
Tên Latin: Podochilus tenuis
Đồng danh: Podochilus tenuis (Bl.) Lindl
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, bụi cao 20cm. Thân chia nhánh. Lá hình kim nhọn. Cụm hoa ở đỉnh ít hoa. Hoa nhỏ, trắng, cánh môi trắng có đốm tía gốc 2 phấn phụ sinh.

Phân bố: Cây mọc ở Miền trung: Quảng Nam – Đà Nẵng, Khánh Hòa, lên Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Daklak), Lâm Đồng đến Nam bộ (Phú Quốc) và loài này còn phân bố ở Mianma, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 184.

Lan lá kim mảnh - Podochilus tenuis

Lan lá kim mảnh - Podochilus tenuis

Lan lá kim mảnh - Podochilus tenuis

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033