Lan la dơn nhẵn - Oberonia integerrima
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LA DƠN NHẴN – OBERONIA INTEGERRIMA

Posted On September 29, 2020 at 5:05 pm by / No Comments

Loài lan đất, mọc bụi, thân rất ngắn. Lá dẹt, phẳng xếp 2 dãy trên mặt phẳng, dài 8 – 20cm, rộng 2 – 3cm, đỉnh tù, mép răn reo. Cụm hoa thẳng đứng, mập, cao 4 – 10cm. Hoa nhiều, màu vàng xanh.

 

Tên Việt Nam: Lan la dơn nhẵn
Tên Latin: Oberonia integerrima
Đồng danh: Oberonia integerrima Guill
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Loài lan đất, mọc bụi, thân rất ngắn. Lá dẹt, phẳng xếp 2 dãy trên mặt phẳng, dài 8 – 20cm, rộng 2 – 3cm, đỉnh tù, mép răn reo. Cụm hoa thẳng đứng, mập, cao 4 – 10cm. Hoa nhiều, màu vàng xanh, cánh môi thuôn tròn nguyên.

Phân bố: Cây mọc cghủ yếu ở Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Lào, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 161.

Lan la dơn nhẵn - Oberonia integerrima

Lan la dơn nhẵn - Oberonia integerrima

Lan la dơn nhẵn - Oberonia integerrima

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033