Lan dơn lá cong - Oberonia falcata
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN LA DƠN CONG – OBERONIA FALCATA

Posted On September 29, 2020 at 5:13 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, cao 20cm. Thân thẳng, có đốt, dài 2cm. Lá hẹp cong, nhọn, dài 1 – 2cm, rộng 0,3 – 0,5cm. Cụm hoa bông ở đỉnh, cao 10cm. Hoa màu vàng xanh.

 

Tên Việt Nam: Lan la dơn cong
Tên Latin: Oberonia falcata
Đồng danh: Oberonia falcata King et Pantling
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, cao 20cm. Thân thẳng, có đốt, dài 2cm. Lá hẹp cong, nhọn, dài 1 – 2cm, rộng 0,3 – 0,5cm. Cụm hoa bông ở đỉnh, cao 10cm. Hoa màu vàng xanh, cánh môi có thùy giữa lớn chia 2 thùy sâu.

Phân bố: Cây mọc ở Quảng Nam – Đà Nẵng, Tây Nguyên, Lâm Đồng và phân bố ở Nêpan, Bhutan, Thái Lan, Malaysia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 161.

Lan dơn lá cong - Oberonia falcata

Lan lá dơn cong - Oberonia falcata

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033