Lan khúc thần một hoa - Panisea uniflora
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN KHÚC THẦN MỘT HOA – PANISEA UNIFLORA

Posted On September 29, 2020 at 5:28 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân rễ bò dài có bẹ nâu, rách. Củ giả hình thoi, xếp sát nhau, cao 3 – 3,5cm, đỉnh mang 2 lá. Lá thuôn hẹp, dài 15 – 20cm, rộng 1cm. Hoa đơn độc ở nách củ giả, màu trắng, lớn 2cm.

 

Tên Việt Nam: Lan khúc thần một hoa
Tên Latin: Panisea uniflora
Đồng danh: Panisea uniflora Lindl
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ bò dài có bẹ nâu, rách. Củ giả hình thoi, xếp sát nhau, cao 3 – 3,5cm, đỉnh mang 2 lá. Lá thuôn hẹp, dài 15 – 20cm, rộng 1cm. Hoa đơn độc ở nách củ giả, màu trắng, lớn 2cm. Cánh môi chia 3 thùy, hai thùy bên cong lưỡi liềm.

Phân bố: Cây mọc ở Đà Lạt (Lâm Đồng), Bình Phước (Bù gia Mập) và phân bố ở Lào, Campuchia, Ấn Độ.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 166.

Lan khúc thần một hoa - Panisea uniflora

Lan khúc thần một hoa - Panisea uniflora

Lan khúc thần một hoa - Panisea uniflora

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033