Lan xương cá trung - Thrixspermum annamense
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN XƯƠNG CÁ TRUNG – THRIXSPERMUM ANNAMENSE

Posted On September 28, 2020 at 5:13 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân ngắn, 1cm. Lá xếp 2 dãy, thuôn hẹp. Cụm hoa thẳng, cao 5cm mọc từ thân, hoa nhỏ màu trắng nhạt.

 

Tên Việt Nam: Lan xương cá trung
Tên Latin: Thrixspermum annamense
Đồng dannh: Thrixspermum annamense (Guill.) Garay; Ascochilus annamensis Guill.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân ngắn, 1cm. Lá xếp 2 dãy, thuôn hẹp, dài 3 – 5cm, rộng 0, 8 – 1cm, dày. Cụm hoa thẳng, cao 5cm mọc từ thân. Hoa nhỏ màu trắng nhạt, cánh môi chia 3 thùy, hai thùy bên tam, giác rộng, thùy giữa tròn, có lông dài theo giữa phiến môi.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Daklak), Lâm Đồng và phân bố ở Thái Lan, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 201.

Lan xương cá trung - Thrixspermum annamense

Lan xương cá trung - Thrixspermum annamense

Lan xương cá trung - Thrixspermum annamense

Lan xương cá trung - Thrixspermum annamense

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033