Lan vanda tím, vân đa tím - Vanda lilacina
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN VÂN ĐA TÍM

Posted On September 28, 2020 at 8:32 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh, gốc có bẹ và đốt, thân dài 6 – 10cm. Lá xếp hai dãy, dày, cứng, gấp lại theo gân, dài 5 – 8cm, rộng 1, 5cm, đỉnh chia hai thùy với 4 răng. Hoa nhỏ nhiều màu trắng hay tím nhạt. Cánh môi màu đỏ và vàng, chia 3 thùy cựa nhọn, cong.

 

Tên Việt Nam: Lan vân đa tím
Tên Latin: Vanda lilacina
Đồng danh: Vanda lilacina Teijsm. et Binnend; Vanda laotica Guill.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, gốc có bẹ và đốt, thân dài 6 – 10cm. Lá xếp hai dãy, dày, cứng, gấp lại theo gân, dài 5 – 8cm, rộng 1, 5cm, đỉnh chia hai thùy với 4 răng. Hoa nhỏ nhiều màu trắng hay tím nhạt. Cánh môi màu đỏ và vàng, chia 3 thùy cựa nhọn, cong.

Phân bố: Cây mọc ở Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Dak Lak), Lâm Đồng và loài này còn phân bố ở Lào, Campuchia, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam  – Trần Hợp – trang 211.

Lan vanda tím, vân đa tím - Vanda lilacina

Lan vanda tím, vân đa tím - Vanda lilacina

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033