Lan trứng bướm thơm - Schoenorchis fragrans
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN TRỨNG BƯỚM THƠM – SCHOENORCHIS FRAGRANS

Posted On September 28, 2020 at 5:25 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân dài 1cm. lá thuôn xếp 2 dãy sát nhau, dài 10cm, rộng 1cm, đỉnh chia hài thùy không đều. Cụm hoa có 1 – 2 hoa nhỏ, hoa màu tím đậm.

 

Tên Việt Nam: Lan trứng bướm thơm
Tên Latin: Schoenorchis fragrans
Đồng danh:  Schoenorchis fragrans auct. non (Par.et Rchb.f).
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân dài 1cm. lá thuôn xếp 2 dãy sát nhau, dài 10cm, rộng 1cm, đỉnh chia hài thùy không đều. Cụm hoa có 1 – 2 hoa nhỏ, cánh môi có 3 thùy, hai thùy bên thẳng đứng nhỏ, thùy giữa cong. Hoa màu tím đậm, cựa hình trụ, màu vàng phình ở đỉnh.

Phân bố: Loài đặc hữu Việt Nam, mọc ở Đà Lạt (Lâm Đồng – Lạc Dương, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà).

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 192.

Lan trứng bướm thơm - Schoenorchis fragrans

Lan trứng bướm thơm - Schoenorchis fragrans

Lan trứng bướm thơm - Schoenorchis fragrans

Lan trứng bướm thơm - Schoenorchis fragrans

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033