Thanh đạm nâu - Coelogyne fuscescens
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN THANH ĐẠM NÂU – COELOGYNE FUSCESCENS

Posted On September 28, 2020 at 4:58 pm by / No Comments

Phong lan trung bình, củ bẹ mọc sát nhau cao 7 cm, lá 2 chiếc. Chùm hoa mọc ở gốc, cao 16 cm, hoa 4-6 chiếc to 5-6 cm, nở vào Thu-Đông.

 

Tên Việt: Thanh Đạm nâu (TH)

Tên Latinh: Coelogyne fuscescens Lindl. 1828

Đồng danh: Coelogyne brunnea Lindl. 1848; Coelogyne fuscescens var. brunnea (Lindl.) Lindl. 1854; Coelogyne fuscescens var. integrilabia Pfitzer 1907; Coelogyne fuscescens var. viridiflorum Pradhan 1979.

Mô tả: Phong lan trung bình, củ bẹ mọc sát nhau cao 7 cm, lá 2 chiếc. Chùm hoa mọc ở gốc, cao 16 cm, hoa 4-6 chiếc to 5-6 cm, nở vào Thu-Đông.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt.

Thanh đạm nâu - Coelogyne fuscescens

Thanh đạm nâu - Coelogyne fuscescens

Thanh đạm nâu - Coelogyne fuscescens

Thanh đạm nâu - Coelogyne fuscescens

Thanh đạm nâu

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033