Chat hỗ trợ
Chat ngay
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN THANH ĐẠM MỀM – COELOGYNE FLACCIDA

Posted On September 28, 2020 at 5:00 pm by / No Comments

Phong lan trung bình, củ bẹ cao 7 cm, lá 2 chiếc. Chùm hoa mọc ở đáy củ dài 25 cm, hoa 5-12 chiếc, to 4 cm, nở đồng loạt vào mùa Xuân-Hạ.

 

Tên Việt: Thanh Đạm mềm (PHH)

Tên Latinh: Coelogyne flaccida Lindl. 1828

Đồng danh: Coelogyne huettneriana Auct. non Rchb. f; Coelogyne huettneriana Rchb. f. var lactea [Rchb .f] Pfitz. 1907; Coelogyne lactea Rchb. f 1885

Mô tả: Phong lan trung bình, củ bẹ cao 7 cm, lá 2 chiếc. Chùm hoa mọc ở đáy củ dài 25 cm, hoa 5-12 chiếc, to 4 cm, nở đồng loạt vào mùa Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Lào Cai, Sapa.

THanh đạm mềm - coelogyne flaccida

THanh đạm mềm - coelogyne flaccida

Thanh đạm mềm - Coelogyne flaccida

Thanh đạm mềm - Coelogyne flaccida

Coelogyne huettneriana

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033