Flickingeria vietnamensis - Lan thạch hộc Việt Nam
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN THẠCH HỘC VIỆT NAM – FLICKINGERIA VIETNAMENSIS

Posted On September 28, 2020 at 3:50 pm by / No Comments

Lan phụ sinh trên cây gỗ, mọc thành cụm. Thân cao khoảng 12 cm. Thân mảnh, phân nhánh ngay dưới bọng, dài 3,5 cm, thường thì ngắn hơn, gồm 2 – 3 lóng. Cánh hoa dài 0,6 cm cằm dài 0,6 cm, môi màu vàng nhạt, dài 1 cm, có hai bớt màu hồng tím ở phần gốc.

 

Tên Việt Nam: Lan thạch hộc việt nam
Tên Latin: Flickingeria vietnamensis
Đồng danh: Flickingeria vietnamensis Seidenf. 1992.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây thuốc

Đặc điểm nhận dạng: Lan phụ sinh trên cây gỗ, mọc thành cụm. Thân cao khoảng 12 cm. Thân mảnh, phân nhánh ngay dưới bọng, dài 3,5 cm, thường thì ngắn hơn, gồm 2 – 3 lóng. Bọng hình thoi, dài 2 – 3 cm. Lá 1 chiếc ngay trên đỉnh bọng, hình mác hẹp, dài 7,5 cm, rộng 1 cm, đỉnh chia hai thùy rất nhỏ. Lá đài và cánh hoa màu vàng kem. Lá đài giữa dài 6,5 cm; lá đài bên hình tam giác rộng, dài 1 cm kể từ đỉnh của mỗi chiếc đến đỉnh cằm; cánh hoa dài 0,6 cm; cằm dài 0,6 cm. Môi màu vàng nhạt, dài 1 cm, có hai bớt màu hồng tím ở phần gốc; thùy đỉnh màu vàng cát, có khi màu vàng tươi, kích thước 3,6 x 2 mm, không rộng ra về phía đỉnh; khoảng cách giữa hai thùy bên là 3,8 – 4 mm khi trải phẳng. Mặt trên môi có 2 đường sống chạy từ gốc, có mào hơi rộng ra và nhô lên ở gốc thùy đỉnh, sau đó uốn cong về phía trước. Cột rất ngắn; mỏ nhô lên không nhiều; nắp hình mũ.

Sinh học và sinh thái: Tái sinh bằng chồi và hạt. Mọc bám vào các thân và cành các cây gỗ trong rừng thường xanh, ở độ cao 800 – 900 m.

Phân bố: Trong nước: Mới thấy ở Lâm Đồng (Bảo Lộc).

Thế giới: Chưa biết.

Giá trị: Loài đặc hữu và nguồn gen quý của Việt Nam. Có giá trị làm cảnh vì thân, lá đẹp.

Tình trạng: Loài có khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do chặt phá rừng hủy hoại nơi cư trú và thu hái về trồng làm cây cảnh.

Phân hạng: EN B1+2b,c,e.

Biện pháp bảo vệ: Loài đã được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (1996) với cấp đánh giá “bị đe dọa” (Bậc T). Đề nghị bảo vệ trong tự nhiên, xây dựng khu bảo tồn và nhân giống Lan trong các vườn quốc gia và di chuyển một lượng cây sống có thể của loài này về khu vực bảo tồn chăm sóc.

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam năm 2007 – phần thực vật – trang 448.

Flickingeria vietnamensis - Lan thạch hộc Việt Nam

Flickingeria vietnamensis - Lan thạch hộc Việt Nam

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033